google گناهکار فقط بدحجاب نیست! | حجاب برتر
Find Me Here
۱۳ خرداد

گناهکار فقط بدحجاب نیست!

مجموعه: صوت

سخنان مقام معظم رهبری و تبیین امر به معروف و نهی از منکر

جوان ها در محیط خودشان امر به معروف و نهی از منکر کنند. چرا این واجب در جامعه اسلامی هنوز اقامه نشده است؟

امر به معروف امر به کارهای خوب نگویید به من چه؟ او هم نمی تواند بگوید به تو چه؟ اگر هم گفت شما اعتنا نکنید.

وقتی می گوییم امر به معروف و نهی از منکر این بحث متبادر می شود که حالا جوانی با وضع نامناسبی در جامعه آمده است. این نیست فقط!

گناهکار هم فقط بدحجاب نیست که برخی ها فقط چسبیده اند به بدحجابی. این است مفهوم حضور نیروهای مذهبی و مومن جامعه ؟ بالاترین تخلف ها آن تخلف هایی است که جامعه و نظام را متزلزل می کند. گمراه کردن انسان های مومن، ناامید کردن مردم، مخالفت کردن با مقررات اسلام و پیاده شدن آن در جامعه، منکرات اخلاقی و سیاسی و … منکرات اینهاست.

امربه معروف و نهی از منکر یک واجب است. این که یک نفر بگوید و ۱۰ نفر منتظر باشند این که نشد امر به معروف . در این زمینه خود مردم باید وارد شوند. دولت و قوه قضائیه موظف است از ناهی از منکر حمایت کنند اما مجری آن مردم هستند. کی می شود که همه مردم جامعه ناهی از منکر و آمر به معروف باشند؟ آن موقعی که همه کار داشته باشند به کارهای جامعه، همه معروف شناس و منکرشناس باشند. این به معنی نظارت و همکاری عمومی است. امر به معروف به این معناست.

امر به معروف و نهی از منکر حوزه های مختلفی دارد. مهم ترین حوزه نیز مسئولین هستند. مردم باید از مسئولین، کار خوب را بخواهند آن هم نه خواهش و تمنا بلکه باید از آنها بخواهند.

مبادا کسانی باشند که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کرد از او حمایت نکنند. خبرهایی به گوش من از گوشه و کنار کشور می رسد. هرجایی که من بدانم و احساس بکنم و خبر اطمینان بخشی پیدا کنم که آمر به معروف و ناهی از منکر مورد جفای خدای ناکرده مامور و مسئولی قرارگرفته باشد؛ خودم وارد قضیه خواهم شد.

افزودن ديدگاه