google از دامن خانواده، زن با حجاب می شود | حجاب برتر
Find Me Here
۲۸ اردیبهشت

از دامن خانواده، زن با حجاب می شود

مجموعه: متن

از دامن خانواده است که حجاب برای یک دختر و حتی پسر نهادینه می شود. نقش خانواده بسیار نقش مهمی است …

تربیت نامحسوس

حجاب در حقیقت به معنای محدودیت برای زن نیست بلکه نوعی مصونیت در مقابل وسوسه های شیطانی است، حجاب حق الله است و حتی اگر همه بستگان به زن اجازه بی حجابی دهند خداوند اجازه نخواهد داد و بدحجابی به معنای عدم رعایت حق الله است.

حجاب پیامد های مثبتی برای جامعه به همراه دارد، اگر زنان یک جامعه باحجاب باشند مراکز اجتماعی در سلامت کامل اخلاقی به سر می برند و بزهکاری های اجتماعی به حداقل می رسد.

بدحجابی ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی مانند طلاق است، ریشه یابی این معضل و بررسی علل رواج آن در جامعه ضروری است.

خانواده به عنوان ارزشمندترین و مقدس ترین نهاد جامعه اسلامی است و برای مقابله با پدیده بدحجابی باید فرهنگ سازی را از خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی شروع کرد.

بسیاری از الگوهای نابسامان امروزی برگرفته از تبلیغات بیگانگان است، مهمترین عاملی که امروزه به بحث بی حجابی دامن زده است حضور رسانه های بیگانه مانند ماهواره و سایت های غیراخلاقی است که بنیان خانواده را هدف قرار داده اند.

1356293452435191_large

اما یکی از دلایل بروز بدحجابی و مدگرایی در هر جامعه‌ای، می‌تواند سیاست‌های غلط آموزش و پرورش باشد. اگر مدارس به عنوان کارخانه‌های انسان‌سازی در تلاش در راستای افزایش قدرت استدلال دانش‌آموزان باشد، نتیجه آن می‌شود که او هویتش را خوب می‌شناسد و حتی برای لباس پوشیدن خود دلیل می‌آورد که کدام لباس مناسب شخصیت اوست.

امروزه آثار مخرب فرهنگ های ماهواره ای زیاد شده است و نوع پوشش ها بیانگر تاثیر پذیری از مدل های غربی است.

گرچه دختران و زنان محجبه زیادی در جامعه وجود دارند اما همین بد پوششی های اندک نیز نگران کننده است. حجاب نیز مانند دیگر مسائل به آموزش و تعلیم نیاز دارد و از آن جایی که اثرگزاری تعلیم و آموزش در دوران خردسالی بیشتر است بر این اساس آموزش و پرورش می تواند با کارهای خوب فرهنگی پیرامون بحث حجاب و پوشش اسلامی در مدارس تلاش بیشتری کند.

علت تمایل به بدحجابی می تواند وسوسه های شیطانی، هوس های نفسانی، اثرگذاری تبلیغات منفی دشمنان اسلام و فرهنگ غرب در مورد ارزش های الهی باشد

افزودن ديدگاه