google دو نوع حیا | حجاب برتر
Find Me Here
۲۹ مرداد

دو نوع حیا

مجموعه:

رسول اکرم (ص):

الحیاء حیاءان : حیاء عقل و حیاء حمق

حیا بر دوگونه است: حیایی که برخاسته از حکم عقل است و حیایی که نشانه حماقت و نادانی است

حیا

افزودن ديدگاه