google درد بی درمان | حجاب برتر
Find Me Here
۰۴ شهریور

درد بی درمان

مجموعه:

پیامبراکرم(ص):

بین زنان و مردان نامحرم جدایی ایجاد کنید، زیرا هنگامی که آنان رو در روی یکدیگر قرارگرفتند و باهم رفت و آمد داشتند جامعه به دردی مبتلا خواهدشد که درمان نخواهد داشت

خواهرم حجابت

۳ دیدگاه

افزودن ديدگاه