google فقط برای حجاب آمده ام | حجاب برتر
Find Me Here
۱۷ آبان

فقط برای حجاب آمده ام

مجموعه: فیلم

فیلم خاطره ای تکان دهنده از زنی که در دفاع مقدس با یکی از رزمندگان مجروح دیدار کرد…

یکی از بانوان حاضر در هشت سال دفاع مقدس، خاطره ای از آن دوران تعریف می کند که بسیار تکان دهنده است. یکی از مجروحین در بیمارستان را می بیند و سپس از او می خواهد اگر پیامی دارد بگوید تا او به مردم برساند. آن رزمنده نیز درباره حجاب صحبت هایی می کند و حتی این گفته خود را می نویسد و با همان خون مجروحیت خود برآن می کشد تا دیگر درآینده هیچ کسی نتواند آن را انکار کند.

Video: فقط برای حجاب آمده ام

فیلم خاطره ای تکان دهنده از زنی که در دفاع مقدس با یکی از رزمندگان مجروح دیدار کرد...

افزودن ديدگاه