google آزادی با 176 کیلومتر بر ساعت! | حجاب برتر
Find Me Here
۳۱ فروردین

آزادی با ۱۷۶ کیلومتر بر ساعت!

مجموعه: متن

امشب که تصادف شدید اتومبیل بی ام و را در یکی از اتوبان های تهران از تلویزیون دیدم یاد چیزی افتادم که…

آزادی با 176 کیلومتر بر ساعت

در بسیاری از کشورهای دنیا خصوصا کشورهای مدعی پیشرفت، قوانین سفت و سختی برای مردم وجود دارد که عصیان از آن قوانین دارای مجازات های سنگینی است مثلا در کشور آلمان اگر کسی به نیروی پلیس دروغ بگوید تا ۶ ماه حبس در انتظارش خواهد بود. اما افراد به خودی خود می توانند آزاد باشند و آن ۶ ماه حبس را با آزادی تمام انتخاب کنند!

در کشور ایران، اتومبیل ها در میان دو خط سفید باید حرکت کنند؛ سرعت مطمئن را رعایت کنند و از حرکات مارپیچ خودداری نمایند. اما کسی ممکن است از این راه فاصله بگیرد نه تنها در میان دو خط حرکت نکند بلکه لایی هم بکشد و سرعت زیادی را هم چاشنی کارش کند و در نتیجه سرنوشت بی ام و با ۳ کشته سهمگین را به جای بگذارد. در این صورت تنها کسی که مقصر حادثه است خود راننده می باشد.

اکنون از پلیس سوال می پرسیم که چرا این قوانین که موجب سلب آزادی رانندگان در لایی کشیدن و سرعت بالارفتن شده را وضع کرده است؟ یکی از پاسخ ها این است که نظم رعایت شود؛ دیگری این است که جان خود راننده و رانندگان و سرنشینان دیگر اتومبیل ها حفظ شود و ما هم با جان و دل می پذیریم و هیچ سخنی نمی گوییم و اگر هم دوربین کنترل سرعت عکس اتومبیل ما را گرفت بر خودمان لعنت می فرستیم که اشتباه کرده ایم و سپس بدون هیچ انتقادی جریمه را پرداخت می کنیم.

در مسئله حجاب نیز قانونی موجود است. همان طور که در رانندگی افراد مجبور هستند سرعت را رعایت کنند اینجا نیز با توجه به فلسفه هایی همه مردان و زنان مجبور هستند از قوانینی در این زمینه تبعیت کنند که اتفاقا می تواند با فلسفه محدودیت های رانندگی هم پوشانی هایی داشته باشد مثلا اینکه برای حفظ خود مرد یا زن و اینکه وضعیت روحی و روانی مردان و زنان دیگر حفظ شود این کار انجام شود.

اما قانون حجاب اگر جریمه هایی دارد گرفته نمی شود و از سویی فلسفه های آن مانند رانندگی ملموس نیست چون بحثی است فرهنگی و سفت و سختی های زانندگی در آن وجود ندارد اما قطعا هر اقدام و هر رفتاری در جامعه تاثیر خودش را بر رفتارگر و دیگران خواهد گذاشت بدون آنکه خود فرد از آن آگاه باشد مانند کسی که ناخواسته سرعتش را بالا برده، شاید خودش خبر ندارد اما این به آن معنی نیست که سرعت بالایش به کسی آسیب نخواهد زد.

امیدوارم در راه فرهنگ و رعایت حجاب (چه مرد و چه زن) حواسمان باشد که به این شکل نمیریم (تلف نشویم) و همیشه بین دو خط برانیم تا آزادی مان سلب شود ولی سالم بمانیم

امید وطن دوست – نویسنده وب سایت حجاب برتر

۱ دیدگاه

افزودن ديدگاه