google نهایت آزادی با حجاب در استرالیا | حجاب برتر
Find Me Here
۰۷ فروردین

نهایت آزادی با حجاب در استرالیا

مجموعه: فیلم

این مستند کوتاه داستانی است از بانویی که پیش از اسلام آوردن بیشتر عاشق حجاب بوده است!

در این مستند، داستان بانویی را می بینیم با اینکه در جامعه استرالیا و آداب و رسوم مردم و برخی رفتارهای ناهنجار در تماس بوده اما نهایتا به حجاب روی آورده است. دوستانش می گویند که وی حتی پیش از اینکه با قرآن و اسلام آشنا شود عاشق حجاب شده بوده است. وی سپس با خواندن قرآن و کتاب های دینی به اسلام روی آورد و مسلمان شد.

اکنون به مشاهده بخشی کوتاه از زندگی این بانو می نشینیم.

Video: نهایت آزادی با حجاب در استرالیا

این مستند کوتاه داستانی است از بانویی که پیش از اسلام آوردن بیشتر عاشق حجاب بوده است!
۶ دیدگاه

افزودن ديدگاه