google شیک و کدبانو ! | حجاب برتر
Find Me Here
۲۸ آذر

شیک و کدبانو !

مجموعه: متن

بر وزن شیک و مجلسی!

شیک و کدبانو

آشپزخانه و اشپزی مانع و محدودیتی برای شیک بودن نیست .با برنامه هم شیک باشیم هم کدبانو !

 

جبرئیل امین،از سوی پروردگارم به من خبر داد که هرگز کسی نمی میرد تا روزی خود را بخورد.پس از خدا بترسید و در طلب روزی به اندازه تلاش کنید و بدانید روزی شما به دو گونه است: روزی که شما طلب می کنید و روزی که شما را طلب می کند (بی آنکه تلاش ظاهری در زندگی داشته باشید.)

با خواندن این جمله از پیامبر اکرم (ص) به یک ارامش روحی و اسایش جسمی بسیار می رسیم.و از هر راهی و هر وسیله ای به دنبال مال و ثروت دنیوی نمی گردیم،و حالا از این طرف اگر سرنخ روزی را بگیریم به آشپزخانه و مادر کدبانو و تجسم امروز ما از یک اشپزخانه می رسیم ،یک فضای اپن و بعضی مواقع خیلی اپن و جزیره ای که باید برای رسیدن به اتاق خواب ها یا سرویس ها از وسط آن بگذری ،و سرنخ دیگر را که بگیریم می رسیم به اینکه آیا به راستی غذاهای فست فودی و غیربومی که به سرعت آماده شدنشان،در حال گسترش هستند، می توانند ابزار انتقال فرهنگ باشند و شیوه زندگی افراد را دست خوش تغییر های ناخواسته کنند؟ یا این سبک زندگی ماست که نحوه تغذیه مان را دست خوش تغییر کرده است؟

دوست دارم برسیم به جایی که وقتی از کوچه ها گذر می کنیم به بوی غذاها از پنجره های باز

آخر این سرنخ ها دوست دارم برسیم به جایی که وقتی از کوچه ها گذر می کنیم به بوی غذاها از پنجره های باز؛ برسیم و یک مادر که با تمام وجود وقت برای درست کردن غذا گذاشته نه با سرعت نه برای ساندویچ فوری و بدون طعم و انرژی ،مزه یک غذا و یک دنیا حرف از عشق و محبت مادر فضای اشپزخانه بیاد ،آشپزخانه ای که دالانی داشت تا که به آن وارد شوی مأمنی امن برای خانم خونه،ظروف سفالی و مسی هنر ایرانی و طعم ایرانی با دست یک مادر ایرانی به جای آشپزخانه ی اپن بدون حجاب و فقط برای نما ،هفت دست از همه چیز و شام و ناهار هیچ چی!

سرنخ دومی می رسه به اونجا که نمیشه غذا و تاثیر فرهنگی رو از هم جدا کرد .پس یکمی دقت کنیم که چقدر نامحسوس و تدریجی به سمت چیزهایی میریم که اصل انها را دوست نداریم .این نکته هم خیلی مهم هست که یاد اور شوم که نظر آقایان امروزی تغییر کرده و تمایلی ندارند خانم ها همیشه بوی پیاز داغ بدهند و بهتر است خانم ها خیلی شیک باشند .اما آشپزخانه و اشپزی مانع و محدودیتی برای شیک بودن نیست .با برنامه هم شیک باشیم هم کدبانو !

۳ دیدگاه

افزودن ديدگاه