google حسنی به مکتب نمی رفت... | حجاب برتر
Find Me Here
۲۰ آبان

حسنی به مکتب نمی رفت…

مجموعه: متن

ضرب المثلی که شاید در جامعه این روزهای ما کاربرد خوبی داشته باشد…

حسنی به مکتب نمی رفت

گاهی در فضای مجازی دیده می شود که از بانوانی می نالند که چادر تنها وسیله ای برای نمازشان است و در خارج از نماز، وضعیت حجاب، وضعیت مناسبی نیست. اینجا یکی از همان جاهایی است که می توان گفت « حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت!»

این مسئله نه تنها در وضعیت حجاب که در تمامی شئون زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد دارد. «نوش دارو پس از مرگ سهراب» هم همین افاده را دارد. فردی در تمام عمر خودش، مال مردم را خورده است و زمانی که می خواهد بمیرد اهمال خودش را در وصیت خودش می نویسد و وارثان را عملا اذیت می کند. برخی که روزه از ایشان فوت می شود می گویند من که مردم برایم بگیرید! قاعدتا اسلام چنین چیزی را نمی خواهد و فرد وقتی می تواند انجام دهد خودش باید انجام دهد چنانکه در زمانی که فرد زنده است کس دیگری نمی تواند به جای وی روزه اش را بگیرد.

حجاب در بسیاری از اماکن اجتماعی ما باید رعایت شود. بانویی که در جامعه ظاهر می شود حجابش را حفظ کند. برخی جاها لباس فرم خاصی دارند اما می توان بازهم با چادر در آنجا مشغول به کار بود. حجاب تنها به کارمندان ادارات منتهی نیست. ما ظاهرا همیشه می خواهیم «با یک دست چند هندوانه برداریم». هم می خواهیم شغلمان را داشته باشیم و هم با نامحرم رابطه داشته باشیم و هم حجابمان نامناسب باشد! و به این مسئله در دیدگاه علمی گفته می شود «کاهش بهره وری». چرا کشورهای اروپایی بهره وری بالایی دارند؟

شاید سوال بسیار مهمی باشد که ما داریم که واقعا این همه بر حجاب تاکید می کنیم و اکنون می بینیم که کشورهایی که حجاب ندارند از پیشرفت بیشتری برخوردار هستند. یکی از پاسخ هایی که می توان به این پرسش داد این است که در ایران ما برای این سوال (حفظ بهره وری و افزایش آن) یک جواب داریم و آن این است که وقتی یک بانو و حتی یک مرد با لباس و حجاب خوبی در محل کار خودش وارد شود و به دور از دغدغه های مختلف به کارش بپردازد قطعا بهره وری در اوج خودش خواهد بود.

کارمندان زن در کشورهای خارجی

اما در کشورهای مختلف دیگر، چند قانون برای پوشش این مسئله وضع شده است. اینکه عموما هرکسی یک اتاق خاص به خودش را دارد یعنی عملا از اجتماع درون اداره ای محروم می شوند. از طرف دیگر آنها هم پوشش اداره ای را بیشتر از پوشش جامعه حفظ می کنند. سوم ارتباط هایی که قرار است میان کارمندان رخ دهد هیچ گاه در محل کار نیست و باید در بیرون از محل کار و در زمانی خارج از زمان کاری باشد و دلایل دیگری که بیشتر کارمندان آن را می دانند و از همین جا می خواهم اگر دلیل دیگری می بینید در کامنت ها برایمان بگذارید

می توانیم بگوییم که اگر بانوان و مردان جامعه ما با لباسی مناسب به ادارات وارد شوند این موارد خود به خود رعایت می شود و نیازی به ایجاد قوانین سفت و سخت نیست. اگر این کار انجام می شد دیگر نیازی نبود که اکنون در محافل سیاسی، دوباره مسئله ای مذهبی مورد بررسی قرار گیرد و دستخوش بازی احزاب مختلف.

امید وطن دوست – نویسنده وب سایت حجاب برتر

شما هم متن های خود را با ما به اشتراک بگذارید

 

افزودن ديدگاه