google وقتی پیاده می شود... | حجاب برتر
Find Me Here
۰۱ آبان

وقتی پیاده می شود…

مجموعه: متن

بسیاری از افراد، کم حجابی را مایه عدم وجود حیا و عفاف در افراد (چه مرد و چه زن) می دانند.

وقتی پیاده میی شود

اما حیا دارای درجات مختلفی است. حیایی که در ابتدایی ترین حالات قراردارد حیایی است که هرفردی (حتی بی حجاب) دارد به عنوان مثال دوری از نامحرمی که قصد ناپاک دارد درجه ای از حیا را می رساند.

چیزی که این روزها در جامعه تهران دیده می شود حیای بانوان ایرانی است. اعتراضات به ماجرای اسیدپاشی گرچه ظاهری سیاسی به خودش گرفته ولی همین بهانه نشان می دهد که مردم ایران هنوز به این مسئله توجه دارند که حیا و عفاف از هردو طرف (زن و مرد) از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر اگر در تهران بخواهی تاکسی سوار شوی معمولا بانوان یا مردان طوری می نشینند که کمترین تماس با نامحرم را داشته باشند. اگر طوری باشد که یک مرد یا یک زن در صندلی عقب میان دو نامحرم قرار بگیرند قطعا یکی از آنها پیاده شده تا کمترین تماس با نامحرم داشته باشد. این نشان می دهد که ماجرای محرم و نامحرم در کف جامعه ایرانی جا افتاده است. نکته جالب دیگر اینجاست که اگر این اتفاق از سوی مسافرین تاکسی صورت نگیرد، راننده این مسئله را تذکر می دهد و این می شود شروع «تذکر لسانی ، وظیفه همگانی»

اکنون بخشی از دست و پای ما در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به سیاست های کشورمان گره خورده است. برخی به دنبال این هستند که حمایت های مجلس شورای اسلامی از مسئله امر به معروف را به طوری جلوه دهند که بگویند این مسئله درست است که کار خوبی است اما موجب تنش و ناامنی و بی نظمی اجتماعی می شود.

اینجا به قول معروف توپ در زمین ما امر به معروف کن هاست. ما باید به کسانی که خواسته و ناخواسته می خواهند تا انفکاک میان مردان سیاست و مردم ایجاد نمایند نشان دهیم که این حمایت ها بی پشتوانه نیست و همه ما ایرانی ها که به دنبال اصلاح وضعیت اجتماعی کشورمان هستیم دست به دست همدیگر خواهیم داد، نه تنش و نه بی نظمی اجتماعی بلکه با اطاعت از فرمان خداوند درمورد امر به معروف و نهی از منکر.

اگر بتوانیم به درستی مراحل امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهیم می توان به اصلاح جامعه ایران و رفتن به سوی جامعه واقعی اسلامی گام هایی برداشت که اثرش به راحتی قابل مشاهده باشد.

امید وطن دوست – نویسنده اختصاصی حجاب برتر

 

افزودن ديدگاه