google گل باش! | حجاب برتر
Find Me Here
۲۸ دی

گل باش!

مجموعه: متن

همان طوری که گل، مظهر نشاط و طراوت است، دختر نیز مظهر عاطفه و احساسات با طراوت است…

گل باش

دختر در روایات اسلامی با عنوان ریحانه و گل مطرح شده است۱٫ همان طوری که گل، مظهر نشاط و طراوت است، دختر نیز مظهر عاطفه و احساسات با طراوت است. همان طور که گل لطیف و ظریف و آسیب پذیر است، دختران نیز به لحاظ لطافت روحی و جسمی، باید از کارهای خشن و سخت به دور باشند.
گل، برای محفوظ ماندن از آسیب ها نیاز به حفظ و مراقبت دارد، دختران نیز برای محفوظ ماندن از آسیب ها و خطرها لازم است که با عفاف و حیا و حجاب، خود را از آسیب ها حفظ نمایند.

زن بسان نخل بود در باغ و بستان جهان مرد، او اندر مثل باشــد چـــو شـخص باغبان

باغبان باید که دیواری کشــد بــر دور باغ تا گلش ایمن شــود از دست بــــرد ایـن و آن

مرد، هم باید بپوشاند به زن زیب حجاب گر همی خواهد گلش همواره در امن و امان

ورنــه بـــاید او ببیند به چشـم خویشتن غــنچه نــامــوس خــود را در کـف بـیـــگانگان

 

پاورقی ها:

۱٫ نهج البلاغه، نامه ۳۱٫

۲ دیدگاه

افزودن ديدگاه