google کلیپ حجاب از 3 دیدگاه | حجاب برتر
Find Me Here
۲۳ آذر

کلیپ حجاب از ۳ دیدگاه

مجموعه: فیلم

کلیپی زیبا از صحبت های امام خمینی(ره)، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان و یکی از تازه محجبه شده های غرب

این اشخاصی که قلم دستشان است و برضد اسلام چیز می نویسند همین آزادی را می خواهند و آن آزادی ای است که دیکته شده است از طرف غرب برای به فسادکشیدن زن و مرد ما. اینها می خواهند زن و مرد ما آزاد باشند برای مجالسی که (قبل از انقلاب) داشتند و با آن وضعیت در حضور چشم های ناپاک مردان آن وضع را درست کنند. آنها این نحو آزادی را می خواهند که هم خواهران ما را به فساد و تباهی بکشانند و هم مردان ما را.

حجاب، پدیده اجتماعی است. ارزشی نیست. این طور نیست که بگوییم ارزش ها را پاس بداریم. نماز از حجاب ارزشی تر است اما کسی اجبار کرده است. مگر مهم تر از حجاب نداریم در اسلام؟ حالا اینکه آیا اجبار در مورد حجاب درست است یا نه، باید از دید اجتماعی نگاه کرد. این طور هم نیست که کسی را به خاطر حجاب اجبار کنند.

چجوری شد حجاب را قبول کردی؟ این اسماعیل بزرگ من بود. با کمک خدا ذبحش کردم.

Video: کلیپ حجاب از ۳ دیدگاه

حجاب، پدیده اجتماعی است. ارزشی نیست. این طور نیست که بگوییم ارزش ها را پاس بداریم. نماز از حجاب ارزشی تر است اما کسی اجبار کرده است
۳ دیدگاه

افزودن ديدگاه