google ارزش حجاب در آمریکا | حجاب برتر
Find Me Here
۲۰ آذر

ارزش حجاب در آمریکا

مجموعه: متن

مسلمانان در طرحی برای تبیین ارزش های اسلامی از دانشجویان غیر مسلمان در دانشگاه میشیگان خواستند تا برای یک روز حجاب را تجربه کنند.

hejab_3_20100119_1524837759

مسلمانان در طرحی برای تبیین ارزش های اسلامی از دانشجویان غیر مسلمان در دانشگاه میشیگان خواستند تا برای یک روز حجاب را تجربه کنند.

این اولین بار است که غیرمسلمانان میشیگان از پوشش حجاب استفاده کردند.

یکی از دانشجویان تازه وارد در این باره گفت:دیدن دخترهایی که می خواستند برای اولین بار حجاب را تجربه کنند بسیار جالب و هیجان انگیز بود. 

دیدن دخترهایی که می خواستند اولین بار حجاب را تجربه کنند بسیار جالب و هیجان انگیز بود.

در طرح یک روزه ای برای معرفی حجاب اجرا شد برنامه های مانند ارائه سخنرانی در مورد این ارزش اسلامی گنجانده شده بود.

امیلی چادوریک یکی از شرکت کنندگان در طرح حجاب گفت که این حجاب را بسیار زیبا دید.

بسیاری از دانشجویانی که در این مراسم یک روزه شرکت کرده بودند نیز گفتند که تجربه خوبی از داشتن حجاب در یک روز داشتند. 

بسیاری از دانشجویان نیز گفتند که تجربه خوبی از داشتن حجاب در یک روز داشتند.

هدف از برگزاری این مراسم زدودن تصورات غلطی بود که در مورد اسلام و ارزش های اسلامی در ذهن آمریکایی ها وجود دارد.

 

۱ دیدگاه
  • به امید خدا باید کارهایی صورت بگیرد که این برنامه ها در سایر کشورهای غیر اسلامی هم اجرا شود.یه خرده باید به خودمون زحمت بدیم تا نتایج پربار تبلیغ دین را به چشم خود ببینیم.

افزودن ديدگاه