google حجاب و ورزش؟! | حجاب برتر
Find Me Here
۳۰ اردیبهشت

حجاب و ورزش؟!

مجموعه:

در کشورهای اروپایی، یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی می ایستد و همه را وادار می کند به این که او را تکریم و تجلیل کنند. این کار خیلی با عظمت است.

واقعا همه باید قلبا از زنان ورزشکار ما که در میدان ها با حجاب و عفاف، با متانت و وقار حاضر می شوند، تشکر کرد.

مقام معظم رهبری – ۹۱/۱۲/۲۱

زهرا نعمتی

برای دیدن پوستر با کیفیت اصلی رو آن کلیک نمایید.

افزودن ديدگاه