google حجاب حرف تازه جهان امروز | حجاب برتر
Find Me Here
۱۳ تیر

حجاب حرف تازه جهان امروز

مجموعه:

چرا نظام سلطه این قدر با حجاب مشکل دارد؟

پناهیان و حجاب

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک نمایید

وقتی حجاب در میان یک جامعه موجب متانت رفتارها شود، خود به خود به جریان مقاومت کمک می کند. هرزگی در هر جامعه ای موجب کاهش مقاومت می شود. اگر کسی مقابل دوربینی، حجاب خودش را برداشت، چه اتفاقی در جهان افتاده است؟ هیچ اتفاق تازه ای نیست، غیرمحجبه در عالم زیاد است و اینها هیچ اثری در عالم نگذاشته اند.

اگر کسی غیرمحجبه بشود تازه می شود یکی مثل دیگری، یکی مثل همه و مثل دیگری بودن که هنر نیست. هیچ خاصیتی در جهان ایجاد نمی کند. آن قدر این وضعیت در جهان بوده و به واسطه این فرهنگ بی حجابی و برهنگی این همه به مردم و خصوصا نسبت به بانوان محترم در همه جهان ستم شده است.

 

۲ دیدگاه

افزودن ديدگاه